Комунікація та адвокатування принципів zero waste

Що це

Комунікаційні та адвокаційні кампанії — це комплекс заходів та меседжів, які дають можливість донести інформацію про принципи zero waste та конкретні кейси їхнього застосування до конкретних цільових аудиторій, а також змінити їхню поведінку та традиції у поводженні з відходами. Такі кампанії мають ретельно плануватися фахівцями відповідної кваліфікації і передбачати розроблення меседжів, комунікаційну стратегію, план заходів, канали комунікації, опис цільових аудиторій, отримання та аналіз зворотного зв'язку.

Як працює

Щоб ідея спрацювала і масштабувалася, до її втілення потрібно залучати стейкхолдерів, тобто зацікавлених осіб. У аспекті запровадження принципів zero waste стейкхолдерами можуть бути:

Цей перелік не є вичерпним і може змінюватись та деталізуватися залежно від цілей кампанії.

Адвокаційні кампанії переважно спрямовані на представників влади, оскільки зазвичай мають на меті досягнення домовленостей щодо рамкових рішень, які уможливлюють подальшу діяльність у цій сфері. Тобто результатами адвокаційних кампаній можуть бути ухвалення законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, підписання партнерських документів (угод про партнерство, меморандумів, договорів про співпрацю), запровадження процедур тощо. Комунікаційні кампанії переважно мають на меті донести інформацію, змінити ставлення, спонукати до дій. Тож це може бути, наприклад, інформування населення про існування екохабу (з даними про його можливості), спонукання жінок використовувати менструальні чаші замість одноразових прокладок і тампонів (такі кампанії на постійній основі проводять Zero Waste Lviv, Zero Waste Kharkiv), донесення інформації про переваги компостування для приватних господарств тощо.

Економічна ефективність

Громада починає потребувати та бути замовником нових сервісів від локального бізнесу, наприклад, доставки їжі у багаторазовій тарі, що приводить до появи нових робочих місць та/або нових замовлень. Якщо ті ж торбинки, кухлі чи підгузки продаватиме місцева крамниця, то покупець, імовірно, купить таку річ на місці, бо її можна оглянути до моменту купівлі. Також громада у такий спосіб зменшує кількість відходів та скорочує витрати на логістику, пов'язану з вивезенням ТПВ.

Екологічна ефективність

Кампанії надають нову інформацію та пояснюють її. Така неформальна освіта формує знання та навички у мешканців міста, громади, за допомогою яких люди змінюють культуру запобігання, зменшення споживання та керування відходами, що має наслідком поліпшення екологічного стану громади та регіону.

Соціальна ефективність

Обізнаність та зміни на краще у громаді ведуть до зростання добробуту, накопичення соціального капіталу, розвитку громади як громадянської спільноти в цілому. Мешканці краще розуміють контекст та можуть вимагати від ОМС змін у керуванні громадою та перегляду стратегічного плану розвитку міста.

Роль у сертифікації

Роль комунікації у сертифікації міста є вельми вагомою. Передусім є низка критеріїв, необхідних для отримання містом сертифікації zero waste, що безпосередньо стосуються комунікації. За дотримання цих критеріїв можна отримати максимально 15 балів із можливих 84, які можна набрати загалом по всіх розділах.

Три критерії у підрозділі «Комунікації» є обов'язковими для сертифікації громади / міста:

Проте до комунікаційних кампаній місто чи громада має повертатись під час реалізації практично кожного з критеріїв для сертифікації. Наприклад, під час формування стратегії zero waste обов'язково слід передбачити в ній розділ з комунікації — комунікаційну стратегію. Для співпраці з організаціями, які займаються переробленням відходів, потрібний план комунікацій. Для того, щоб запровадити систему роздільного збору відходів серед населення, неодмінно треба провести комунікаційну кампанію для населення, причому слід буде обрати різні канали комунікації та меседжі для різних цільових аудиторій, залежно від віку, статі, професії, соціального статусу тощо.

Приклади в Україні