Сертифікація

Система сертифікації для муніципалітетів за програмою “Міста нуль відходів” була презентована в 2021 році. Її розробила мережа Zero Waste Europe, що обʼєднує 35 організацій з різних країн та вже понад 10 років підтримує міста і громади на шляху до зменшення утворення відходів. Сертифікація передбачає єдиний перелік критеріїв, дотримання яких дозволить місту претендувати на отримання офіційного статусу міста-кандидата чи сертифікованого міста нуль відходів.

Програму сертифікації муніципалітетів реалізовує окремий підрозділ Zero Waste Europe – Mission Zero Academy (MiZA). Вони працюють напряму з представниками органів місцевого самоврядування та підтримують місто в процесі розробки і впровадження плану “нуль відходів”.

Роль органів місцевого самоврядування (ОМС) в процесі сертифікації

Основна відповідальність за проходження сертифікації та дотримання містом усіх необхідних критеріїв лежить на органах місцевого самоврядування, оскільки більшість критеріїв належать до їх компетенції та потребують зусиль з боку місцевої влади. Це і комунікація з громадянами, і проведення досліджень, і втілення нових інфраструктурних проєктів. Громадські організації та локальний бізнес є важливими стейкхолдерами та можуть активно долучатися із власними ініціативами, а задача ОМС – консолідувати зусилля усіх зацікавлених сторін, забезпечити підтримку та прозоро звітувати про свою роботу над впровадженням плану “нуль відходів”.

Нижче наведено переліки критеріїв для міста-кандидата та сертифікованого міста “нуль відходів”, які детально демонструють усі завдання, що стоять перед ОМС у процесі сертифікації

Як пройти сертифікацію

 1. Звернутися до MiZA або до місцевих організацій-членів Zero Waste Europe, щоб виразити зацікавленість та дізнатися деталі.
 2. Отримати статус міста-кандидата та розробити план дій згідно критеріїв сертифікації.
 3. Втілювати зміни у місті, необхідні для виконання критеріїв: на це відводиться два роки з моменту отримання статусу міста-кандидата.
 4. Пройти незалежну перевірку аудитором та підтвердити виконання обовʼязкових критеріїв, отримати статус міста нуль відходів.

Окрім обовʼязкових критеріїв, необхідних для отримання офіційного статусу та сертифікату, є також додаткові. Виконання кожного додаткового критерію приносить місту певну кількість балів, і сума набраних балів визначає рівень сертифікованого міста по шкалі від 1 до 5 зірочок. Після набуття статусу сертифікованого міста нуль відходів місто що три роки проходить повторний аудит, щоб підтвердити статус. Якщо під час повторного аудиту місто набира більшу кількість балів за виконання додаткових критеріїв, його рівень підвищується.

Критерії для міста-кандидата

Сюди належать чотири критерії, кожен з яких є обовʼязковим:

 1. ОМС публічно заявляють про своє зобовʼязання розпочати процес сертифікації як місто “нуль відходів” та повідомляють про це MiZA.
  Обовʼязково
 2. ОМС зобовʼязуються дотримуватись стратегії “нуль відходів” у довгостроковій перспективі. Це передбачає:

  • перенаправлення 90% твердих побутових відходів (ТПВ) з метою уникнення шкідливих методів утилізації та помилкових рішень (зокрема сміттєспалювання);
  • встановленням цільових показників залишкових відходів (у кг) на душу населення, що відповідають затвердженим нормам.
  Обовʼязково
 3. ОМС зобовʼязуються в межах своєї юрисдикції:

  • поступово зменшувати обсяг ТПВ, що направляється на спалювання;
  • не розглядати подальше інвестування та не підтримувати розвиток технологій спалювання;
  • зупинити розширення чинних сміттєспалювальних потужностей.


  Якщо ОМС не мають юрисдикції із зазначених питань, вони зобовʼязуються:
  • поступово зменшувати обсяг ТПВ, що направляється на спалювання;
  • працювати над впровадженням та підвищувати обізненість про сталі альтернативи сміттєспалюванню.
  Обовʼязково
 4. ОМС активно застосовують різноманітні комунікаційні інструменти та засоби, щоб підвищувати обізненість про підхід “нуль відходів” всередині громади.
  Обовʼязково

Критерії для сертифікованого міста нуль відходів

Цей перелік включає набагато більше критеріїв, що розділені на три основні блоки: “Підготовка і основні принципи”, “Впровадження та вплив”, “Комунікація та освіта”.

Підготовка і основні принципи

 1. ОМС мають план чи стратегію "нуль відходів" із цілями, що стосуються скорочення обсягу побутових відходів.
  Обовʼязково
 2. ОМС проводять ситуаційний аналіз складу відходів та доступних можливостей із запобігання їх утворення.
  Обовʼязково
 3. ОМС встановлюють цілі щодо збільшення обсягів роздільного збору та переробки відходів та закликають інші органи влади (наприклад, регіональні) до співпраці задля покращення ситеми управління відходами.
  Обовʼязково
 4. ОМС збирають статистику утворення та перероблення відходів у громаді, щоб відстежувати прогрес у впровадженні підходу "нуль відходів".
  Обовʼязково
 5. ОМС збирають статистику утворення та перероблення відходів у громаді, щоб відстежувати прогрес у впровадженні підходу "нуль відходів".
  До 3 балів
 6. ОМС призначають особу, що керує впровадженням плану "нуль відходів" у громаді.
  Обовʼязково
 7. В ОМС є команда/структура, що займається впровадженням плану "нуль відходів" та якою керує особа, зазначена вище.
  До 2 балів
 8. У громаді діє консультативна рада "нуль відходів", яка дозволяє залучати стейкхолдерів до розробки та впровадження плану "нуль відходів".
  Обовʼязково
 9. ОМС регулярно консультуються з громадянами та звітує їм з питань розроблення та розвитку плану "нуль відходів".
  Обовʼязково
 10. ОМС аналізують процеси державних закупівель та визначають способи скорочення відходів у ланцюгах постачання.
  Обовʼязково
 11. ОМС змінюють процеси державних закупівель задля запобігання утворенню відходів та підвищують доступність перероблених матеріалів та матеріалів багаторазового використання
  До 4 балів
 12. ОМС проводять навчання власних співробітників та працівників сфери управління відходами на теми запобігання утворенню відходів та впровадження плану "нуль відходів".
  Обовʼязково
 13. ОМС пропонують працівникам та місцевим спеціалістам додаткові можливості для навчання, наприклад поїздки, у т.ч. закордонні, для вивчення кращих практик.
  До 3 балів
 14. ОМС співпрацюють та обмінюються досвідом з іншими муніципалітетами.
  До 1 балу
 15. ОМС закликають компанії, що займаються відходами, підвищувати прозорість та покращувати відстеження імпортованих чи експортованих відходів.
  До 3 балів

Впровадження та вплив

 1. ОМС впроваджують систему роздільного збору, яка:

  • передбачає збір мінімум 5 ключових потоків матеріалів;
  • відповідає національним цілям перероблення, або ж здатна досягти рівня перероблення у 75% для кожного потоку матеріалів;
  • здатна досягти зменшення рівня забруднення до 10% до встановленої дати.
  Обовʼязково
 2. Громада окремо збирає відходи місцевого походження.
  До 14 балів
 3. ОМС реалізують програму управління органічними відходами, що відповідає мінімальним стандартам національних правил чи правил ЄС.
  Обовʼязково
 4. ОМС забезпечують роздільний збір місцевих органічних відходів згідно вимог зазначеної програми.
  До 6 балів
 5. ОМС мають систему роздільного збору для різних видів відходів, якщо не налагоджено регулярний збір вторсировини на рівні окремих домогосподарств (наприклад, через високу вартість чи небезпеку).
  Обовʼязково
 6. ОМС збільшують кількість видів відходів, що підлягають роздільному збору.
  До 5 балів
 7. ОМС постійно відстежують кількість відходів, що утворюються та переробляються, а також ефективність заходів із запобігання утворенню відходів у громаді. Ці дані допомагають вимірювати прогрес в реалізації плану "нуль відходів".
  Обовʼязково
 8. ОМС збирають і публікують дані про економічні та соціальні наслідки плану "нуль відходів".
  Обовʼязково
 9. ОМС регулярно аналізують склад фракції залишкових відходів та публікують результати.
  Обовʼязково
 10. Громада працює над зменшенням кількості залишкових відходів на одного мешканця на рік
  До 9 балів
 11. ОМС створюють економічні стимули для громадян та бізнесу, згідно яких ті, хто утворюю більше відходів, більше сплачує.
  До 4 балів
 12. ОМС сприяють активній участі мешканців у тематичних місцевих програмах та марафонах.
  До 3 балів
 13. ОМС створюють і реалізують план запобігання утворенню вуличних відходів.
  До 2 балів
 14. ОМС втілюють заходи, програми та підходи, що сприяють приоритизації відмови від зайвого, повторного використання та ремонту речей.
  До 10 балів
 15. ОМС підтримують заходи та ініціативи інших стейкхолдерів із запобігання утворенню відходів.
  До 10 балів
 16. ОМС дотримуються принципів "нуль відходів" в адміністративних будівлях та офісах муніципальних підприємств.
  До 3 балів
 17. ОМС підтримують ініціативи місцевих виробників із редизайну продукції, що не підлягає повторному використанню, вторинній переробці чи компостуванню.
  До 3 балів

Комунікація та освіта

Цей перелік включає набагато більше критеріїв, що розділені на три основні блоки: “Підготовка і основні принципи”, “Впровадження та вплив”, “Комунікація та освіта”. Додаткові критерії позначені зірочкою, в дужках вказано кількість балів, яку вони приносять.

 1. ОМС проводить аудит виконання плану "нуль відходів" та звітує про результати та хід процесу перед релевантними стейкхолдерами. Обовʼязковим є принаймні один публічний звіт на рік.
  Обовʼязково
 2. ОМС регулярно інформує громадян про прогрес, цілі та заходи щодо втілення плану "нуль відходів", а також про будь-які зміни в системі управління відходами, які їх стосуються.
  Обовʼязково
 3. Внутрішні та зовнішні комунікації ОМС відображають їхнє зобовʼязання дотримуватись принципів "нуль відходів".
  До 3 балів
 4. ОМС розробляють матеріали та активності, що краще знайомлять із підходом "нуль відходів", та включають їх в програму місцевих шкіл та дитячих садків та ясла-садків.
  До 4 балів
 5. Налагодження звʼязків та мережування з громадами з інших країн з метою обміну досвіду та кращими практиками "нуль відходів".
  Обовʼязково
 6. ОМС створють офіційні партнерства з місцевими стейкхолдерами для підтримки ініціатив, що продовжують життєвий цикл матеріалів або виробів.
  До 3 балів
 7. ОМС оцінюють, як впровадження плану "нуль відходів" впливає на зміни клімату, та розповідають про це містянам.
  До 4 балів
 8. ОМС розуміють концепцію цілей сталого розвитку ООН та публічно повʼязують план "нуль відходів" із 17 цілями та 169 показниками ООН.
  До 1 балу

Для чого місту проходити сертифікацію

Сертифікація – тривалий процес з багатьма вимогами, який потребує політичної волі та значних зусиль з боку органів місцевого самоврядування. Крім того, міста сплачують грошові внески за проходження аудиту та щорічні внески. Тож для чого це потрібно місту та які переваги дає участь у програмі “Міста нуль відходів”?

 1. Експертна підтримка. На всіх етапах проходження сертифікації міста-учасники програми отримують менторську підтримку та консультації експертів як MiZA, так і допомогу громадських організацій, що входять до мережі Zero Waste Europe.
 2. Обмін досвідом. Учасники програми можуть спиратися на досвід інших міст, що вже пройшли сертифікацію або ще знаходяться на шляху отримання офіційного статусу, при розробці та впровадженні власного плану “нуль відходів.
 3. Кращі практики. Участь у програмі допомагає місту впроваджувати передові технології та практики поводження з віходами, мінімізувати кількість відходів та зберігати цінні ресурси, а також досягати національних вимог та стандартів ЄС у сфері захисту довкілля.
 4. Міжнародне визнання. Участь у програмі “Міста нуль відходів” ставить місто в один рівень з муніципалітетами в усьому світі, що докладають найбільших зусиль для втілення принципів “нуль відходів” та переходу до кругової економіки. Це дозволяє будувати партнерські відносини, підвищує інвестиційну та туристичну приваливість міста.
 5. Покращення екологічної ситуації в місті. Зі зменшенням кількості відходів зменшується рівень забрудненості міста та зменшуються витрати на роботу комунальних служб. Водночас впровадження принципів “нуль відходів” покращує рівень життя у місті та сприяє адаптації міста до змін клімату.

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про участь у програмі “Міста нуль відходів” або розпочати процес отримання статусу у вашому місті, напишіть нам.

Пройдіть тест, щоб оцінити ваше місто чи громаду

Це допоможе вам оцінити, на якому етапі ви знаходитесь зараз та які зміни допоможуть вам просунутись далі на шляху до зменшення утворення відходів.

Пройти тест